QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com

ĐÈN LED TREO THẢ

ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 20W (SDK120)
Chi tiết
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 20W
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 20W (SDK210)
Chi tiết
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 20W
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 40W (SDK220)
Chi tiết
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 40W
ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 3W (DTT0031)
Chi tiết
ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 3W
ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 3W (DTT0032)
Chi tiết

ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 3W
ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 7W (DTT0071)
Chi tiết

ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 7W
ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 9W (DTT0091)
Chi tiết

ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ 9W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP DTD0004 (36W - 290W)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP DTD0004 (36W - 290W)
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 18W (DTM001)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 18W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 36W (DTM002)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 36W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 54W (DTM003)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 54W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 72W (DTM004)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 72W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W (DTD0095)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W (DTD0185)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 40W (DTD0365)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 40W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 40W (DTD0364)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 40W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W (DTD0184)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W (DTD0094)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W (DTD0181)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W (DTD0092)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 10W
ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W (DTD0182)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP 20W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 28W (DTS01)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 28W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT015)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT014)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 10W (SDK110)
Chi tiết
ĐÈN CHUYÊN DỤNG HỌC ĐƯỜNG 10W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT013)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT012)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT011)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT010)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT009)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT008)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT007)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT006)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT005)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W (DTT004)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 5W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 20W (DTS06)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 20W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 21W (DTS05)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 21W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 30W (DTS04)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 30W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 28W (DTS03)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 28W
ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 30W (DTS02)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 30W
ĐÈN CHÙM LED TREO THẢ PHÒNG KHÁCH 10x3W (TD30)
Chi tiết

ĐÈN CHÙM LED TREO THẢ PHÒNG KHÁCH 10x3W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB1005)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB1004)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB1003)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB1002)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB2001)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W (DTB1001)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN 7W
ĐÈN LED TREO THẢ 3W (DTD801)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 3W
ĐÈN LED TREO THẢ 9W (DTD802)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 9W
ĐÈN LED TREO THẢ 15W (DTD803)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 15W
ĐÈN LED TREO THẢ 6W (DTT001)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 6W
ĐÈN LED TREO THẢ 6W (DTT002)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 6W
ĐÈN LED TREO THẢ 6W (DTT003)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 6W
ĐÈN TREO THẢ (DTT000)
Chi tiết

ĐÈN TREO THẢ
ĐÈN LED TREO THẢ 9W (SDTT109)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 9W
ĐÈN LED TREO THẢ 12W (DTT512)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 12W
ĐÈN LED TREO THẢ 15W (DTT515)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 15W
ĐÈN LED TREO THẢ 15W (SDTB801)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 15W
ĐÈN LED TREO THẢ 25W (SDTB802)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 25W
ĐÈN LED TREO THẢ 9W (SDTB210)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 9W
ĐÈN LED TREO THẢ 9W (SDTT905)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 9W
ĐÈN LED TREO THẢ 9W (SDTT907)
Chi tiết

ĐÈN LED TREO THẢ 9W

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giao hàng nhanh
miễn phí giao hàng
giá tốt
zalo
hotline
24/7