QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com

ĐÈN LED PANEL

Đèn LED panel cao cấp đổi màu 12W (KDMT0092)
Chi tiết
Đèn LED panel cao cấp đổi màu 12W
Đèn LED Panel cao cấp đổi màu 9W (KDMT0072)
Chi tiết
Đèn LED Panel cao cấp đổi màu 9W
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 7W (KFX30719)
Chi tiết
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 7W
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 9W (KFX30729)
Chi tiết
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 9W
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 12W (KFX30739)
Chi tiết

Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 12W
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 12W (KFX30929)
Chi tiết

Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 12W
Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 15W (KFX30939)
Chi tiết

Đèn Downlight Viền Xi Đổi Màu 15W
ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 9W (KDGT60729)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 9W
ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 9W (KDGT60919)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 9W
ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 12W (KDGT61219)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 12W
ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 7W (KDGT60719)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI ĐỔI MÀU 7W
ĐÈN PANEL VIỀN XI 12W (KDGT6121)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI 12W (KDGT6121)
ĐÈN PANEL VIỀN XI 9W (KDGT6091)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI 9W (KDGT6091)
ĐÈN PANEL VIỀN XI 9W (KDGT6072)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI 9W (KDGT6072)
ĐÈN PANEL VIỀN XI 7W (KDGT6071)
Chi tiết

ĐÈN PANEL VIỀN XI 7W (KDGT6071)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 36W (SDGC536)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 36W (SDGC536)
Đèn LED panel ốp trần 9W (KDGC0092)
Chi tiết

Đèn LED panel ốp trần 9W (KDGC0092)
Đèn LED panel ốp trần 12W (KDGC0122)
Chi tiết

Đèn LED panel ốp trần 12W (KDGC0122)
Đèn LED panel ốp trần 15W (KDGC0152)
Chi tiết

Đèn LED panel ốp trần 15W (KDGC0152)
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN (DGC0051)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 5W (DGC0051)
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN (DGC0071)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 7W (DGC0071)
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN (DGC0091)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 9W (DGC0091)
Đèn LED Downlight Tán Quang 9W (DFA3072)
Chi tiết

Đèn LED Downlight Tán Quang 9W (DFA3072)
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 5W (DGB0051)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 5W (DGB0051)
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 7W (DGB0071)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 7W (DGB0071)
Đèn LED panel cao cấp đổi màu 15W (KDMT0122)
Chi tiết
Đèn LED panel cao cấp đổi màu 15W
ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 9W (DGB0091)
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 9W (DGB0091)
ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 7W (DGT0712)
Chi tiết

ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 7W (DGT0712)
ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 9W (DGT0912)
Chi tiết

ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 9W (DGT0912)
ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 12W (DGT1212)
Chi tiết

ÐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN 12W (DGT1212)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 10W (KDGV0101)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 10W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 15W (KDGV0151)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 15W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (KDGT515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (KDGT515)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (KDGT518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (KDGT518)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (KDGT524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (KDGT524)
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 8W (DGV0083)
Chi tiết

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 8W (DGV0083)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (KDGT512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (KDGT512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (KDGT509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (KDGT509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGT547)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGT547)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGT507)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGT507)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 4W (KDGT504)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 4W (KDGT504)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (KDGT503)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (KDGT503)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (KDGV524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (KDGV524)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (KDGV518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (KDGV518)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (KDGV515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (KDGV515)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (KDGV512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (KDGV512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (KDGV509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (KDGV509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGV506)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (KDGV506)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (KDGV503)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (KDGV503)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (KDPT207)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (KDPT207)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (KDPT247)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (KDPT247)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 9W (KDPT209)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 9W (KDPT209)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 12W (KDPT212)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 12W (KDPT212)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 15W (KDPT215)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 15W (KDPT215)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (KDGC506)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (KDGC506)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (KDGC509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (KDGC509)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (KDGC512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (KDGC512)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (KDGC515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (KDGC515)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (KDGC518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (KDGC518)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (KDGC524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (KDGC524)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (KDGB524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (KDGB524)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (KDGB515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (KDGB515)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (KDGB512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (KDGB512)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (KDGB509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (KDGB509)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (KDGB506)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (KDGB506)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (KDGB0181)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (KDGB0181)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (KDGC0241)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (KDGC0241)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (KDGC0181)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (KDGC0181)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 18W (DGC2189)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 18W (DGC2189)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 24W (DGC2249)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 24W (DGC2249)
Đèn LED panel cao cấp đổi màu 12W (KDMT0121)
Chi tiết

Đèn LED panel cao cấp đổi màu 12W (KDMT0121)
Đèn LED panel cao cấp đổi màu 9W (KDMT0091)
Chi tiết

Đèn LED panel cao cấp đổi màu 9W (KDMT0091)
Đèn LED Panel cao cấp đổi màu 7w (KDMT0071)
Chi tiết

Đèn LED Panel cao cấp đổi màu 7W (KDMT0071)
Đèn LED panel đổi màu 12W (KEMT0121) - EMC
Chi tiết

Đèn LED panel đổi màu 12W (KEMT0121) - EMC
Đèn LED panel đổi màu 9W (KEMT0091) - EMC
Chi tiết

Đèn LED panel đổi màu 9W (KEMT0091) - EMC
Đèn LED Panel đổi màu 6W (KEMT0061) EMC
Chi tiết

Đèn LED Panel đổi màu 6W (KEMT0061) EMC
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 12W (DGC2129)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 12W (DGC2129)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 6W (DGC2069)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU 6W (DGC2069)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 18W (DGC0186)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 18W (DGC0186)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 24W (DGC0246)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 24W (DGC0246)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 12W (DGC0126)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 12W (DGC0126)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 6W (DGC0066)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 6W (DGC0066)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP 36W (DGC1369)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP 36W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP 45W (DGC1459)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP 45W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP 45W (DGC0459)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP 45W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP 36W (DGC0369)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP 36W (DGC0369)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP 45W (DGC0455)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP 45W (DGC0455)
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP 36W (DGC0365)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP 36W (DGC0365)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (DGB0123)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (DGB0123)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (DGB0183)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (DGB0183)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 22W (DGB0223)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 22W (DGB0223)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (DGC0123)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (DGC0123)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (DGC0183)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (DGC0183)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 22W (DGC0223)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 22W (DGC0223)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 18W (DGB0184)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 18W (DGB0184)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 24W (DGB0244)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 24W (DGB0244)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 12W (DGB0124)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 12W (DGB0124)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 9W (DGB0094)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 9W (DGB0094)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 9W (DGC0094)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 9W (DGC0094)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 12W (DGC0124)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 12W (DGC0124)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 18W (DGC0184)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 18W (DGC0184)
ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 24W (DGC0244)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG - CẢM BIẾN 24W (DGC0244)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 20W (SDGV0201)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 20W (SDGV0201)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 15W (SDGV0151)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 15W (SDGV0151)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 10W (SDGV0101)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 10W (SDGV0101)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 6W (SDGV0061)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP 6W (SDGV0061)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA805M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA805M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA803M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA803M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA802M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA802M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA801M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA801M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA804M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA804M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG SIÊU MỎNG 36W (DGS804)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG SIÊU MỎNG 36W (DGS804)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA201M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA201M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA204M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA204M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA202M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA202M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA203M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 40W (DGA203M)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA205M)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA205M)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (SDGB0241)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (SDGB0241)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (SDGB0181)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (SDGB0181)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (SDGC0181)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 18W (SDGC0181)
ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (SDGC0241)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN 24W (SDGC0241)
Đèn LED panel Cao Cấp đổi màu 12W (SDMT0121)
Chi tiết

Đèn LED panel Cao Cấp đổi màu 12W (SDMT0121)
Đèn LED panel Cao Cấp đổi màu 9W (SDMT0091)
Chi tiết

Đèn LED panel Cao Cấp đổi màu 9W (SDMT0091)
Đèn LED Panel Cao Cấp đổi màu 7W (SDMT0071)
Chi tiết

Đèn LED Panel Cao Cấp đổi màu 7W (SDMT0071)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (SDPT207)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (SDPT207)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (SDPT247)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 7W (SDPT247)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 9W (SDPT209)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 9W (SDPT209)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 12W (SDPT212)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 12W (SDPT212)
ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 15W (SDPT215)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP 15W (SDPT215)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 12W (DGV012N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 12W (DGV012N)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 18W (DGV018N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 18W (DGV018N)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 25W (DGV025N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 25W (DGV025N)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 12W (DGT012N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 12W (DGT012N)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 18W (DGT018N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 18W (DGT018N)
ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 25W (DGT025N)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI 25W (DGT025N)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 12W (DGV012AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 12W (DGV012AN)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 18W (DGV018AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 18W (DGV018AN)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 25W (DGV025AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 25W (DGV025AN)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 12W (DGT012AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 12W (DGT012AN)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 18W (DGT018AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 18W (DGT018AN)
ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 25W (DGT025AN)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM 25W (DGT025AN)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGV507)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGV507)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGV509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGV509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGV512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGV512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGV515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGV515)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGV518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGV518)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (SDGV524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (SDGV524)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (SDGT503)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3W (SDGT503)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 4W (SDGT504)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 4W (SDGT504)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGT507)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGT507)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGT547)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGT547)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGT509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGT509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGT512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGT512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGT515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGT515)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGT518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGT518)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (SDGT524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 24W (SDGT524)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGT509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGT509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGT512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGT512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGT515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGT515)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGT518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 18W (SDGT518)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGD507)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 7W (SDGD507)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGD509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 9W (SDGD509)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGD512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 12W (SDGD512)
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGD515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 15W (SDGD515)
ĐÈN LED PANEL 6W (SDGB506)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL 6W (SDGB506)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (SDGB515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (SDGB515)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (SDGB518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (SDGB518)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (SDGB524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (SDGB524)
ĐÈN LED PANEL 12W (SDGB512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL 12W (SDGB512)
ĐÈN LED PANEL 9W (SDGB509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL 9W (SDGB509)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (SDGC506)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 6W (SDGC506)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (SDGC509)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 9W (SDGC509)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (SDGC512)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 12W (SDGC512)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (SDGC515)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 15W (SDGC515)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (SDGC518)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 18W (SDGC518)
ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (SDGC524)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI 24W (SDGC524)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA801)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 12W (DGA801)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA802)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 20W (DGA802)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 42W (DGA803)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 42W (DGA803)
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA805)
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP 64W (DGA805)

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giao hàng nhanh
miễn phí giao hàng
giá tốt
zalo
hotline
24/7