QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com

ĐÈN LED ÂM TRẦN

LED PANEL TRÒN RPL-6S TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL TRÒN RPL-6S TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-9 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL TRÒN RPL-9 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-9S TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL TRÒN RPL-9S TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-12 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL TRÒN RPL-12 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-6-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-6-3C
LED PANEL TRÒN RPL-24 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED PANEL TRÒN RPL-24 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-18 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED PANEL TRÒN RPL-18 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-15 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED PANEL TRÒN RPL-15 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL TRÒN RPL-12S TRẮNG, VÀNG, TRUNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN RPL-12S TRẮNG, VÀNG, TRUNG
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-6S-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-6S-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-12S-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-12S-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-9S-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-9S-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-9-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-9-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-12-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-12-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-15-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-15-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-18-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-18-3C
LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-24-3C
Chi tiết

LED PANEL TRÒN 3 MÀU RPL-24-3C
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN BẠC
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN BẠC
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W Ø105 VIỀN BẠC
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-9 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-9 TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-6 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-6 TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W Ø105 VIỀN VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN RPL-6 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL TRÒN RPL-6 TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG Ø105 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W Ø105 VIỀN BẠC
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W Ø105 VIỀN VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-12 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-12 TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-18 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-18 TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-15 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-15 TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-24 TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ÂM SPL-24 TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL RPE-6W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL RPE-6W
ĐÈN LED MINI PANEL RPE-9W
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL RPE-9W
ĐÈN LED MINI PANEL RPE-18W
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL RPE-18W
ĐÈN LED MINI PANEL RPE-18W
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL RPE-18W
ĐÈN LED MINI PANEL RPE-24W
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL RPE-24W
ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-24-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-24-3C
ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-6-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-6-3C
ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-9-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-9-3C
ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-12-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-12-3C
ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-18-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MINI PANEL 3 MÀU RPE-18-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24-3C
LED SLIM PANEL RP-6W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED SLIM PANEL RP-6W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-6
Chi tiết

VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-6
VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-12
Chi tiết

VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-12
VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-18
Chi tiết

VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-18
VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-24
Chi tiết

VIỀN ĐÈN LED MULTI PANEL BD-24
LED SLIM PANEL RP-9W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED SLIM PANEL RP-9W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR RPL-12T/MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR RPL-12T/MS
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR RPL-18T/MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR RPL-18T/MS
LED SLIM PANEL RP-24W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED SLIM PANEL RP-24W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED SLIM PANEL RP-18W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED SLIM PANEL RP-18W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED SLIM PANEL RP-12W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết

LED SLIM PANEL RP-12W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-6W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-6W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-9W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-9W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-12W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-12W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-18W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL2-18W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-6W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-6W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-12W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-12W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-18W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-18W
LED PANEL DIMMABLE 6W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 6W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL DIMMABLE 6W SIZE NHỎ TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 6W SIZE NHỎ TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-9W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU RPL2-9W
LED PANEL DIMMABLE 24W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 24W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL DIMMABLE 15W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 15W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL DIMMABLE 12W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 12W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL DIMMABLE 9W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 9W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL DIMMABLE 18W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
Chi tiết
LED PANEL DIMMABLE 18W TRẮNG, VÀNG, TRUNG TÍNH
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 9W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 9W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM SỬ DỤNG DIMMER SPL-12T-DIM
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM SỬ DỤNG DIMMER SPL-12T-DIM
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 15W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 15W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 5W
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL VUÔNG ÂM DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 9W Ø105
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 9W Ø105
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 9W Ø105
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV 9W Ø105
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 9W Ø105
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 9W Ø105
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 6W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 6W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 9W Ø105
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT 9W Ø105
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 9W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 9W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 6W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 6W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 7W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 7W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLEL 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 12W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 12W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 18W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLE 18W TRẮNG VÀNG TRUNG TÍNH
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 18W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 18W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLEL 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLEL 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLC 24W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLC 24W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 6W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 6W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 9W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 9W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLC 18W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLC 18W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 24W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 24W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-7W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-7W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-12W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-12W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-20W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-20W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 18W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLC 18W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-12W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-12W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-7W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-7W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-30W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-30W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-25W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF-25W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-20W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-20W
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 30W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 30W
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 12W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 12W
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 20W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT CHỐNG THẤM MPE 20W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-12W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-12W
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-30W
Chi tiết
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN MPE DLF2-30W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-9S-3C Ø90
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-9S-3C Ø90
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-9W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-9W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-9-3C
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-9-3C
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-12-3C
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-12-3C
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-9W Ø90
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-9W Ø90
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-7W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL3-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLTL2-9W Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLTL2-9W Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-9W Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-9W Ø118
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-7-3C
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 3 MÀU RPL3-7-3C

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLBL2-9-3C Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLBL2-9-3C Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-12/3C
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-12/3C
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLT2-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-9-3C Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-9-3C Ø118
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU DLV2 12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU DLV2 12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLVL2-9-3C 3 MÀU Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLVL2-9-3C 3 MÀU Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 9W Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 9W Ø118
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLB2-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLTL2-9W Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLTL2-9W Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-9W Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-9W Ø118
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLV2 7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLBL2-9W Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLBL2-9W Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-12W.
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-5W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-9W Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-9W Ø118
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-9W Ø118
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-9W Ø118
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-12W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-12W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLVL2-9W Ø140
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLVL2-9W Ø140
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLT2-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLB2-5W
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN BẠC
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN BẠC
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

Mua hàng
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC Ø105 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

Mua hàng
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN VÀNG
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 7W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN BẠC 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 9W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN RPL 12W VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-7W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-7W
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-5W
Chi tiết
ĐÈN LED DOWNLIGHT DLV2-5W
giao hàng nhanh
miễn phí giao hàng
giá tốt
zalo
hotline
24/7