QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
phân phối thiết bị điện công nghiệp

MCCB LS

MCCB LS 2P 20A 25kA ABS32c
Chi tiết
MCCB LS 2P 20A 25kA ABS32c
MCCB LS 2P 30A 25kA ABS32c
Chi tiết
MCCB LS 2P 30A 25kA ABS32c
MCCB LS 2P 15A 30kA ABN52c
Chi tiết
MCCB LS 2P 15A 30kA ABN52c
MCCB LS 2P 20A 30kA ABN52c
Chi tiết
MCCB LS 2P 20A 30kA ABN52c
MCCB LS 2P 30A 30kA ABN52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 30A 30kA ABN52c
MCCB LS 2P 40A 30kA ABN52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 40A 30kA ABN52c
MCCB LS 2P 50A 30kA ABN52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 50A 30kA ABN52c
MCCB LS 2P 15A 35kA ABS52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 15A 35kA ABS52c
MCCB LS 2P 20A 35kA ABS52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 20A 35kA ABS52c
MCCB LS 2P 30A 35kA ABS52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 30A 35kA ABS52c
MCCB LS 2P 40A 35kA ABS52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 40A 35kA ABS52c
MCCB LS 2P 50A 35kA ABS52c
Chi tiết

MCCB LS 2P 50A 35kA ABS52c
MCCB LS 2P 20A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 20A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 30A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 30A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 40A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 40A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 50A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 50A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 63A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 63A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 75A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 75A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 100A 85kA ABS102c
Chi tiết

MCCB LS 2P 100A 85kA ABS102c
MCCB LS 2P 100A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 100A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 125A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 125A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 150A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 150A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 175A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 175A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 200A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 200A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 225A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 225A 65kA ABN202c
MCCB LS 2P 15A 25kA ABS32c
Chi tiết
MCCB LS 2P 15A 25kA ABS32c
MCCB LS 2P 250A 65kA ABN202c
Chi tiết

MCCB LS 2P 250A 65kA ABN202c
MCCB LS 3P 10A 14kA ABS33c
Chi tiết

MCCB LS 3P 10A 14kA ABS33c
MCCB LS 3P 15A 14kA ABS33c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 14kA ABS33c
MCCB LS 3P 20A 14kA ABS33c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 14kA ABS33c
MCCB LS 3P 30A 14kA ABS33c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 14kA ABS33c
MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c
MCCB LS 3P 20A 18kA ABN53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 18kA ABN53c
MCCB LS 3P 30A 18kA ABN53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 18kA ABN53c
MCCB LS 3P 40A 18kA ABN53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 40A 18kA ABN53c
MCCB LS 3P 50A 18kA ABN53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 50A 18kA ABN53c
MCCB LS 3P 15A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 20A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 30A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 40A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 40A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 50A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 50A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 60A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 60A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 75A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 75A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 100A 22kA ABN103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 100A 22kA ABN103c
MCCB LS 3P 30A 22kA ABS53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 22kA ABS53c
MCCB LS 3P 40A 22kA ABS53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 40A 22kA ABS53c
MCCB LS 3P 50A 22kA ABS53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 50A 22kA ABS53c
MCCB LS 3P 15A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 20A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 30A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 40A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 40A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 50A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 50A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 15A 22kA ABS53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 22kA ABS53c
MCCB LS 3P 20A 22kA ABS53c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 22kA ABS53c
MCCB LS 3P 75A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 75A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 100A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 100A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 15A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 15A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 20A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 20A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 30A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 30A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 40A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 40A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 50A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 50A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 60A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 60A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 75A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 75A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 100A 42kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 100A 42kA ABS103c
MCCB LS 3P 60A 22kA ABS103c
Chi tiết

MCCB LS 3P 60A 22kA ABS103c
MCCB LS 3P 125A 37kA ABS203c FMU
Chi tiết

MCCB LS 3P 125A 37kA ABS203c FMU
MCCB LS 3P 160A 37kA ABS203c FMU
Chi tiết

MCCB LS 3P 160A 37kA ABS203c FMU
MCCB LS 3P 175A 37kA ABS203c FMU
Chi tiết

MCCB LS 3P 175A 37kA ABS203c FMU
MCCB LS 3P 200A 37kA ABS203c FMU
Chi tiết

MCCB LS 3P 200A 37kA ABS203c FMU
MCCB LS 3P 250A 37kA ABS203c FMU
Chi tiết

MCCB LS 3P 250A 37kA ABS203c FMU
MCCB LS 4P 20A 22kA ABS54c
Chi tiết

MCCB LS 4P 20A 22kA ABS54c
MCCB LS 4P 25A 22kA ABS54c
Chi tiết

MCCB LS 4P 25A 22kA ABS54c
MCCB LS 4P 32A 22kA ABS54c
Chi tiết

MCCB LS 4P 32A 22kA ABS54c
MCCB LS 4P 40A 22kA ABS54c
Chi tiết

MCCB LS 4P 40A 22kA ABS54c
MCCB LS 4P 50A 22kA ABS54c
Chi tiết

MCCB LS 4P 50A 22kA ABS54c
MCCB LS 4P 20A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 20A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 25A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 25A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 32A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 32A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 40A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 40A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 50A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 50A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 63A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 63A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 80A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 80A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 100A 37kA ABS104c FMU
Chi tiết

MCCB LS 4P 100A 37kA ABS104c FMU
MCCB LS 4P 500A 75kA ABS804c
Chi tiết

MCCB LS 4P 500A 75kA ABS804c
MCCB LS 4P 630A 75kA ABS804c
Chi tiết

MCCB LS 4P 630A 75kA ABS804c
MCCB LS 4P 700A 75kA ABS804c
Chi tiết

MCCB LS 4P 700A 75kA ABS804c
MCCB LS 4P 20A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 20A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 32A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 32A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 40A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 40A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 50A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 50A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 63A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 63A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 75A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 75A 42kA ABS104c
MCCB LS 4P 100A 42kA ABS104c
Chi tiết

MCCB LS 4P 100A 42kA ABS104c

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

Chuyên phân phối các loại sản phẩm MCCB LS chất lượng cao

giao hàng nhanh
miễn phí giao hàng
giá tốt
zalo
hotline
24/7