QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
phân phối thiết bị điện công nghiệp

MCB MITSUBISHI

MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA BH-D6
Chi tiết
MCB MITSUBISHI 1P 10A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA BH-D6
Chi tiết
MCB MITSUBISHI 1P 16A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 20A 6kA BH-D6
Chi tiết
MCB MITSUBISHI 1P 20A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 25A 6kA BH-D6
Chi tiết
MCB MITSUBISHI 1P 25A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 32A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 32A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 40A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 40A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 50A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 50A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 63A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 63A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 40A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 40A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 50A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 50A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 63A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 63A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 1P 6A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 6A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 10A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 10A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 16A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 16A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 20A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 20A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 25A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 25A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 32A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 32A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 40A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 40A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 50A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 50A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA BH-D6
Chi tiết
MCB MITSUBISHI 1P 6A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 1P 63A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 63A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 6A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 10A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 16A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 20A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 25A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 32A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 40A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 40A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 50A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 50A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 63A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 63A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 80A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 80A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 1P 100A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 100A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 6A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 6A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 10A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 10A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 16A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 16A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 20A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 20A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 25A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 25A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 32A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 1P 32A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 40A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 40A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 50A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 50A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 63A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 63A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 2P 6A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 6A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 10A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 10A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 16A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 16A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 20A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 20A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 25A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 25A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 32A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 32A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 40A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 40A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 50A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 50A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 63A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 63A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 2P 6A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 6A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 10A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 10A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 16A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 16A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 20A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 20A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 25A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 25A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 32A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 32A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 40A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 40A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 50A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 50A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 63A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 63A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 2P 6A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 6A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 10A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 10A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 16A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 16A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 20A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 20A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 25A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 25A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 32A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 32A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 40A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 40A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 50A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 50A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 2P 63A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 2P 63A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 6A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 6A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 10A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 10A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 16A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 16A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 20A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 20A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 25A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 25A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 32A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 32A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 40A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 40A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 50A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 50A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 63A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 63A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 3P 6A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 6A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 10A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 10A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 16A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 16A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 20A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 20A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 25A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 25A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 32A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 32A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 40A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 40A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 50A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 50A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 63A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 63A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 80A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 80A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 100A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 100A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 3P 6A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 6A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 10A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 10A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 16A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 16A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 20A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 20A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 25A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 25A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 32A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 32A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 40A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 40A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 50A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 50A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 63A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 63A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 3P 6A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 6A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 10A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 10A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 16A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 16A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 20A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 20A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 25A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 25A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 32A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 32A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 40A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 40A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 50A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 50A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 3P 63A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 3P 63A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 6A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 6A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 10A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 10A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 16A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 16A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 20A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 20A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 25A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 25A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 40A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 40A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 50A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 50A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 63A 10kA BHW-T10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 63A 10kA BHW-T10
MCB MITSUBISHI 4P 6A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 6A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 10A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 10A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 16A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 16A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 20A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 20A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 25A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 25A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 32A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 32A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 40A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 40A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 50A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 50A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 63A 4.5kA BHW-T4
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 63A 4.5kA BHW-T4
MCB MITSUBISHI 4P 6A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 6A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 10A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 10A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 16A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 16A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 20A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 20A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 25A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 25A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 32A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 32A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 40A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 40A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 50A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 50A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 63A 6kA BH-D6
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 63A 6kA BH-D6
MCB MITSUBISHI 4P 6A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 6A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 10A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 10A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 16A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 16A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 20A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 20A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 25A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 25A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 32A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 40A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 40A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 50A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 50A 10kA BH-D10
MCB MITSUBISHI 4P 63A 10kA BH-D10
Chi tiết

MCB MITSUBISHI 4P 63A 10kA BH-D10

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giá tốt giao hàng nhanh miễn phí giao hàng
24/7 zalo hotline