QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com

LED GẮN NỔI

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-6W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-6W
LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-12W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-12W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-12W
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-18W
Chi tiết
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-18W
LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-24W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-24W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPL-24W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 6W SSPL6
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 6W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 6W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 6W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 24W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 24W
ĐÈN LED ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W
Chi tiết

ĐÈN LED ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 18W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 18W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 12W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 3 MÀU 12W
LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-6W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết
LED PANEL TRÒN NỔI SRPL-6W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-12W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-18W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-12W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-12W
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI SRPLB-24W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-24W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-24W
ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-18W
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 3 MÀU SRPLB-18W
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W 3 MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 12W 3 MÀU
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W 3 MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 18W 3 MÀU
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W 3 MÀU
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI VUÔNG 24W 3 MÀU
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12-3C
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18-3C
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-12T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-12T-MS
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-24T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-24T-MS
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-18T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-18T-MS
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-12T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SRPL-12T-MS
ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24-3C
Chi tiết

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24-3C
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-18T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-18T-MS
ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-24T-MS
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL MOTION SENSOR SSPL-24T-MS
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-16W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-16W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-24W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-24W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-32W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-32W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-48W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-48W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-16W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-16W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-48W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-32W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-32W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-24W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-24W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-48W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-16W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-16W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-24W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-24W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-16W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-48W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-48W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-32W
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-32W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-16W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-16W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-24W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-24W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-24W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-32W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-32W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-32W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-48W
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-48W
Chi tiết

ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-48W
LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-12W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-18W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL VUÔNG ỐP NỔI SSPL2-24W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-12W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-12W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-18W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-18W TRẮNG, VÀNG
LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-24W TRẮNG, VÀNG
Chi tiết

LED PANEL TRÒN ỐP NỔI SRPL2-24W TRẮNG, VÀNG

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giao hàng nhanh
miễn phí giao hàng
giá tốt
zalo
hotline
24/7