QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
phân phối thiết bị điện công nghiệp

ELCB MITSUBISHI

NV63-CV 2P 10A 30mA CE 5kA
Chi tiết
NV63-CV 2P 10A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 15A 30mA CE 5kA
Chi tiết
NV63-CV 2P 15A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 16A 30mA CE 5kA
Chi tiết
NV63-CV 2P 16A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 20A 30mA CE 5kA
Chi tiết
NV63-CV 2P 20A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 25A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 25A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 30A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 30A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 32A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 32A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 40A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 40A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 50A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 50A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 63A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 2P 63A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 5A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 5A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 6A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 6A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 10A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 10A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 15A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 15A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 16A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 16A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 20A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 20A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 25A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV32-SV 3P 25A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 32A 30mA CE 5kA
NV32-SV 3P 32A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 5A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 5A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 10A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 10A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 15A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 15A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 16A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 16A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 20A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 20A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 25A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 25A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 32A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 32A 30mA CE 5kA
NV63-CV 2P 5A 30mA CE 5kA
Chi tiết
NV63-CV 2P 5A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 40A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 40A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 50A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 50A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 60A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 60A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 63A 30mA CE 5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 63A 30mA CE 5kA
NV63-CV 3P 5A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 5A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 10A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 10A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 15A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 15A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 16A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 16A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 20A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 20A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 25A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 25A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 32A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 32A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 40A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 40A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 50A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 50A 30mA CE 7.5kA
NV63-CV 3P 63A 30mA CE 7.5kA
Chi tiết

NV63-CV 3P 63A 30mA CE 7.5kA
NV125-CV 3P 60A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 60A 30mA CE 10kA
NV125-CV 3P 63A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 63A 30mA CE 10kA
NV125-CV 3P 70A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 70A 30mA CE 10kA
NV125-CV 3P 80A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 80A 30mA CE 10kA
NV125-CV 3P 100A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 100A 30mA CE 10kA
NV125-CV 3P 125A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV125-CV 3P 125A 30mA CE 10kA
NV250-CV 3P 125A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 125A 30mA CE 25kA
NV250-CV 3P 150A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 150A 30mA CE 25kA
NV250-CV 3P 175A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 175A 30mA CE 25kA
NV250-CV 3P 200A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 200A 30mA CE 25kA
NV250-CV 3P 225A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 225A 30mA CE 25kA
NV250-CV 3P 250A 30mA CE 25kA
Chi tiết

NV250-CV 3P 250A 30mA CE 25kA
NV250-SV 3P 125A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 125A 30mA CE 36kA
NV250-SV 3P 150A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 150A 30mA CE 36kA
NV250-SV 3P 175A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 175A 30mA CE 36kA
NV250-SV 3P 200A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 200A 30mA CE 36kA
NV250-SV 3P 225A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 225A 30mA CE 36kA
NV250-SV 3P 250A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV250-SV 3P 250A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 250A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 250A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 300A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 300A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 350A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 350A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 400A 30mA CE 36kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 400A 30mA CE 36kA
NV400-CW 3P 250A 30mA CE 45kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 250A 30mA CE 45kA
NV400-CW 3P 300A 30mA CE 45kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 300A 30mA CE 45kA
NV400-CW 3P 350A 30mA CE 45kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 350A 30mA CE 45kA
NV400-CW 3P 400A 30mA CE 45kA
Chi tiết

NV400-CW 3P 400A 30mA CE 45kA
NV63-HV 3P 15A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 15A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 16A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 16A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 20A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 20A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 30A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 30A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 40A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 40A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 50A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 50A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 60A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 60A 30mA CE 10kA
NV63-HV 3P 63A 30mA CE 10kA
Chi tiết

NV63-HV 3P 63A 30mA CE 10kA
NV125-HV 3P 15A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 15A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 16A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 16A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 20A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 20A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 30A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 30A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 32A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 32A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 40A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 40A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 50A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 50A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 60A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 60A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 63A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 63A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 75A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 75A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 80A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 80A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 100A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 100A 30mA CE 50kA
NV125-HV 3P 125A 30mA CE 50kA
Chi tiết

NV125-HV 3P 125A 30mA CE 50kA
NV250-HV 3P 125A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 125A 30mA CE 75kA
NV250-HV 3P 150A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 150A 30mA CE 75kA
NV250-HV 3P 175A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 175A 30mA CE 75kA
NV250-HV 3P 200A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 200A 30mA CE 75kA
NV250-HV 3P 225A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 225A 30mA CE 75kA
NV250-HV 3P 250A 30mA CE 75kA
Chi tiết

NV250-HV 3P 250A 30mA CE 75kA
NV125-SV 3P 32A 30mA CE 30kA
Chi tiết

NV125-SV 3P 32A 30mA CE 30kA

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

giá tốt giao hàng nhanh miễn phí giao hàng
24/7 zalo hotline