QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH
logo
8:00 ÷ 17:00
clock
calendar
Mon ÷ Sat
Hotline : 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
phân phối thiết bị điện công nghiệp

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0105W)
Chi tiết
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0105W)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0304)
Chi tiết
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0304)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0204)
Chi tiết
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0204)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA0154)
Chi tiết
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA0154)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0303)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0303)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0203)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0203)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0103)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0103)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0302)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0302)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0202)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0202)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0102)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0102)
ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 30W (DFC1304)
Chi tiết

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 30W (DFC1304)
ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 15W (DFC1154)
Chi tiết

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 15W (DFC1154)
ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 30W (DFC1303)
Chi tiết

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 30W (DFC1303)
ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 15W (DFC1153)
Chi tiết

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM 15W (DFC1153)
ĐÈN LED TÁN QUANG NAM CHÂM 5W (DINC0052)
Chi tiết

ĐÈN LED TÁN QUANG NAM CHÂM 5W (DINC0052)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM NAM CHÂM 5W (DINC0051)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM NAM CHÂM 5W (DINC0051)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 5W (DGD0051)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 5W (DGD0051)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DGD0071)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DGD0071)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DGD0101)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DGD0101)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 5W (DGD0052)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 5W (DGD0052)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DGD0072)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DGD0072)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DGD0102)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DGD0102)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 12W (DIB0121)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 12W (DIB0121)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DIB0071)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 7W (DIB0071)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DIB0105)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 10W (DIB0105)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0105B)
Chi tiết
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA0105B)
Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 15W (DIB0155)
Chi tiết

Đèn Led Gắn Nổi Chiếu Điểm Trang Trí 15W (DIB0155)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA0151)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA0151)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0201)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA0201)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0301)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA0301)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA5201)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA5201)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA5301)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA5301)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA5101)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA5101)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA5151)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA5151)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 7W (DIA2071)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 7W (DIA2071)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA2151)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 15W (DIA2151)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA2201)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA2201)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA2301)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA2301)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA1101)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 10W (DIA1101)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA1201)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 20W (DIA1201)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA1301)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 30W (DIA1301)
ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 40W (DIA1401)
Chi tiết

ĐÈN LED THANH RAY CHIẾU ĐIỂM 40W (DIA1401)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 3W (SDIA801)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 3W (SDIA801)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x3W (SDIA802)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x3W (SDIA802)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 3W (SDIA803)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 3W (SDIA803)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x3W (SDIA804)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x3W (SDIA804)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA805)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA805)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA806)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA806)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x5W (SDIA807)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x5W (SDIA807)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x7W (SDIA808)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x7W (SDIA808)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA809)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA809)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA810)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA810)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA814)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIA814)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA815)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIA815)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 9W (SDIA816)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 9W (SDIA816)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 12W (SDIA817)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 12W (SDIA817)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIB801)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 5W (SDIB801)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIB802)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 7W (SDIB802)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 9W (SDIB803)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 9W (SDIB803)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 12W (SDIB804)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 12W (SDIB804)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x9W (SAIC801)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x9W (SAIC801)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 4x9W (SAIC802)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 4x9W (SAIC802)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 6x9W (SAIC803)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 6x9W (SAIC803)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 8x9W (SAIC804)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 8x9W (SAIC804)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x12W (SAIC805)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 2x12W (SAIC805)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 4x12W (SAIC806)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 4x12W (SAIC806)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 6x12W (SAIC807)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 6x12W (SAIC807)
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 8x12W (SAIC808)
Chi tiết

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM 8x12W (SAIC808)
ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 5W (DGD0053)
Chi tiết

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 5W (DGD0053)
ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 6W (DIB0061)
Chi tiết

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 6W (DIB0061)
ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 1W (DIB0011)
Chi tiết

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI 1W (DIB0011)
Thanh Ray (LNRA009)
Chi tiết

Thanh Ray (LNRA009)

QUANG MINH-Thiết bị tự động hóa,điện công nghiệp & dân dụng
Khách hàng thân thiết
+
Dự án
thành công
+
Sản phẩm
trong kho
+
Khắp các
tỉnh thành
+
du an thanh cong
map
san pham
khach hang
hang chinh hang
giao hang nhanh
Hàng chính hãng
Mới 100%
Giao hàng nhanh
Siêu tốc trong 24h
ho tro 24/7
Tư vấn & hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913.462.318
thanh toán linh hoạt
Thanh toán linh hoạt
Chuyển khoản - tiền mặt
giá tốt nhất
Giá tốt nhất thị trường
Tiết kiệm hơn 10% ÷ 30%

Copyright © 2024 .Designed by Quang Minh IIoT.
Địa chỉ: 818/15 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.Tân Bình,Tp.Dĩ An,T.Bình Dương
Điện thoại: 0913.462.318
Email: quangminhtst.co@gmail.com
Website: quangminhtst.vn
                 quangminhtst.com
> Chính sách bảo mật
> Chính sách thanh toán
> Chính sách vận chuyển
> Chính sách bảo hành
> Chính sách đổi trả
QR zalo
LĨNH VỰC
QUY ĐỊNH
> IIoT công nghiệp
> Smart Home
> Thiết bị điện
> Sửa chữa & bảo trì thiết bị
> Giải pháp tự động hóa

Thiết bị tự động hóa - điện công nghiệp - điện dân dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH

24/7 zalo hotline
giá tốt giao hàng nhanh miễn phí giao hàng